PRIVATUMO POLITIKA

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 1.   Kas yra šis dokumentas?

1.1.     Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.evrider.lt (toliau – Svetainė).

1.2.     Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

1.3.     Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.

1.4.     Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.

1.5.     Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat veiksmams,

1.6.     kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje.

 1. Kas mes?

2.1 Svetainę tvarko ir administruoja įmonė (toliau – mes), kurią sudaro:

 1. a) UAB Amėja, juridinio asmens kodas: LT134837258, adresas: Ramybės g. 56, LT-47161 Kaunas.

2.1.     Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

 1. Kokių principų mes laikomės?

3.1.     Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

 1. a)         laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
 2. b)         tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 3. c)         rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 4. d)         imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 5. e)         laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 6. f)          neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;
 7. g)         užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
 8. Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis?

4.1.     Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

 1. a)         kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai teikiate mums užklausimus Svetainėje, bendraujate su mumis telefonu, e. paštu. Jums susisiekus su mumis raštu, e. paštu ar telefonu, mes išsaugosime susirašinėjimo ar pokalbių duomenis;
 2. b)         kai Jūs naudojatės Svetaine. Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra informacija (pvz. IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda) yra renkama automatiškai;
 3. c)         kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų.

4.2.     Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant interneto svetainių slapukus, duomenimis, surinktais Jums teikiant mūsų paslaugas, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

 1. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS mes tvarkome?

5.1 a) registravimosi, identifikavimo ir paslaugų teikimo tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai naudojatės Svetaine, joje registruojatės (susikuriate paskyrą), talpinate savo sukurtą turinį į Svetainę (pvz. keliate skelbimus, jų aprašymus, nuotraukas apie Jūsų perkamas ar parduodamas prekes ar paslaugas ir kt.). Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai registruojatės Svetainėje ar naudojatės ja kaip juridinio asmens atstovas ir (ar) kontaktinis asmuo. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijosVardas, e. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (miestas, adresas), IP adresas, mobilaus telefono numeris, kitas Jūsų sukurtas ir į Svetainę įkeltas turinys (pvz. skelbimo tekstas, nuotrauka ir kt.)
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas, taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.
Duomenų tvarkymo terminas5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros dienos
Duomenų gauname išJūsų pačių; iš trečiųjų asmenų (apimant bet neapsiribojant bankais ar mokėjimo paslaugų tiekėjais, mobilaus ryšio operatoriais).
Duomenis teikiame ar perduodameSvetainės vartotojams, kai pirkėjas ir pardavėjas siekia susisiekti tarpusavyje telefonu ir (ar) e. paštu dėl skelbimų, kurie patalpinti Svetainėje.

b) mokamų paslaugų teikimo, mokėjimų, apskaitos ir atsiskaitymų kontrolės, įsiskolinimų valdymo bei skolų išieškojimo tikslu. Jus pateikiate mums savo asmens duomenis, kai Svetainėje užsisakote mūsų teikiamas mokamas paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijosVardas, pavardė, e. pašto adresas, telefono numeris, PVM mokėtojo kodas, duomenys apie paslaugų teikimą (pvz. paslaugų teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė, statusas ir kt.), duomenys apie užsakytas ir naudojamas paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (pvz. suteiktos paslaugos, sąskaitos data, numeris, mokėtina ar sumokėta suma, sąskaitos pateikimo ir sąskaitos mokėjimo būdas, mokėjimo data, mokėjimo statusas, duomenys, susiję su įsiskolinimu (pvz. skolos atsiradimo data, skolos suma, skolos tipas ir kt.)
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas, taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.
Duomenų tvarkymo terminas5 metai nuo apmokėjimo už paslaugą gavimo dienos
Duomenų gauname išJūsų pačių; iš trečiųjų asmenų: iš Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus, banko ar elektroninių pinigų įstaigos, kurioje turite sąskaitą;
Duomenis teikiame ar perduodameJūsų mobiliojo ryšio operatoriui, bankui ar elektroninių pinigų įstaigai, kurioje turite sąskaitą, mes perduodame paslaugos apmokėjimui būtinus duomenis, kai reikia Jus identifikuoti kaip Svetainės naudotoją, užsisakantį mokamą paslaugą Svetainėje; debitorinių įsiskolinimų išieškojimą vykdančioms bendrovėms, kurios tarpininkauja mums išieškant skolą ir tik ta apimtimi, kokia būtina siekiant inicijuoti ir vykdyti skolos išieškojimą.

c) paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo ir komunikacijos tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami mums raštu, e. paštu ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, pateikdami savo nusiskundimus, užklausimus dėl Svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijosVardas, pavardė, e. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys pateiktas raštu (pvz. rašto data, turinys ir kt.), e. paštu (pvz. e. laiško data, turinys ir kt.), telefonu (pvz. telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas, skambučio data, laikas ir trukmė, duomenys pateikti skambučio metu kt.)
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas, taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.
Duomenų tvarkymo terminas2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate raštu
2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate raštu, e. paštu
2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate telefonu
Duomenų gauname išJūsų pačių; vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su savo darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuojame, ar kt.); iš trečiųjų asmenų.
Duomenis teikiame ar perduodameMobiliojo ryšio operatoriams, bankams ir mokėjimų įstaigoms, mokėjimų tarpininkams.

5.2.     Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis Svetaine, ar kitu būdu (raštu, e. paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Privatumo politikos 5.1. punkte nurodytais būdais.

5.3.     Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis). Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

 1. Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai?

6.1.     Taip, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus, naujienlaiškius ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.

6.2.     Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis nurodytus Privatumo politikos 5.1. (b) punkte.

6.3.     Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti kontaktinėje formoje, varnele pažymėdami pasirinkimą „Sutinku, kad mano duomenys bus naudojami rinkodaros tikslais.“

6.4.     Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz. e. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz. Skype, Viber ir kt).

6.5.     Mes galime derinti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtumėme pateikti Jums pasiūlymus, naujienlaiškius.

6.6.     Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

6.7.     Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

 1. a)         pranešti apie atsisakymą el. būdu gautuose pasiūlymuose, naujienlaiškiuose nurodytu būdu (pvz., pasiūlymuose, naujienaiškiuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių siuntimo.“ ar pan.), arba
 2. b)         atsiųsti mums prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

6.8.     Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.9.     Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

 1. Kaip mes naudojame slapukus?

7.1.     Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

7.2.     Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.

7.3.     Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

 1. a)         kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);
 2. b)         kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
 3. c)         paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;
 4. d)         tiksliniam rinkodaros orientavimui.

7.4.     Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

7.5.     Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

 1. a)         techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
 2. b)         funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 3. c)         analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 4. d)         tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
 5. e)         socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.

7.6.     Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama čia / lentelėje žemiau:

PavadinimasDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
_gatGoogle Analytics slapukas, kuris naudojamas riboti užklausų kiekiui į Google servisąįeinant į puslapįSesijaSlapukas nesaugo jokios vartotojo informacijos, jis naudojamas užklausų į www.doubleclick.net kiekio ribojimui
collectNaudojamas siųsti informacija 1 Google Analytics apie lankytojo naudojamą įrenginį ir elgseną. Padeda atpažinti lankytoją, naudojanti skirtingus įrenginius.įeinant į puslapįSesija 
r/collectRenka informaciją apie žiūrėtų ar paspaustų reklamų efektyvumą bei padeda rodyti orientuotas j lankytoją reklamas.įeinant į puslapįSesija 
sSlapukas, kuris registruoja lankytojo paspaudimus svetainėjeįeinant į puslapįSesija 
uSlapukas, kuris padeda atpažinti svetainėje jau besilankiusį lankytojąįeinant į puslapįSesija 
NIDRenkama informacija, apie lankytojo teikiamas pirmenybesįeinant į puslapį6 mėn.Slapuke NID yra unikalus ID, kurį naudodama „Google“ prisimena nuostatas ir kitą informaciją, pavyzdžiui, pageidaujamą kalbą (pvz., lietuvių), kiek paieškos rezultatų norite rodyti puslapyje (pvz., 10 ar 20) ir tai, ar norite įjungti „Google“ saugios paieškos filtrą.
PHPSESSIDPHP protokolo naudojamas slapukas, įgalinantis rinkti informaciją apie interneto svetainės lankomumąįeinant į puslapįSesijaApskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis.
_icl_current_languageNaudojamas tinklapio kalbos pasirinkimui išsaugotiįeinant į puslapįSesijaReikšmė – „lt“ arba „en“
_ceg.sŠie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.įeinant į puslapį3 mėn.Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Crazy Egg“
_ceg.0Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.įeinant į puslapį3 mėn.Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Crazy Egg“
_gidŠie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.įeinant į puslapįSesijaApskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“
_gaŠie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.įeinant į puslapį2 metaiApskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „GoogIe analyfics“
CONSENTNaudojamas informacijai, ar vartotojas sutiko su nuostatomis rinktiSutinkant su
nuostatomis
20 metųReikšmė – „1“

7.7.     Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

 1. a)         neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
 2. b)         Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;

7.8.     Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

7.9.     Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

 1. Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

8.1.     Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

8.2.     Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.

8.3.     Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

 1. a)         trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo);
 2. b)         trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.

8.4.      Bendra pastaba: Naudojant socialinės žiniasklaidos įskiepius, jų paslaugų teikėjai standartiškai tučtuojau registruoja kiekvieno puslapio lankytojo IP adresą ir protokoluoja kitus jo veiksmus lankantis puslapyje. Tai gali būti daroma net tuomet, jeigu Jūs nepaspaudžiate mygtuko. Kad to išvengtumėte, naudojame „Shariff“ metodą apie kurį plačiau pasiskaityti galite čia. Taikant šį metodą, mūsų socialinės žiniasklaidos mygtukais tiesioginis ryšys tarp socialinio tinklo ir Jūsų sukuriamas tik Jums paspaudus atitinkamą dalijimosi mygtuką. Jeigu jau esate užsiregistravęs socialiniame tinkle, „Facebook“ ir „Google“ atveju tai atliekama neatidarant naujo lango. „Twitter“ atveju atidaromas iššokantysis langas, kuriame papildomai galite redaguoti žinutės tekstą. Pasinaudoję šia funkcija, mūsų informaciją galite skelbti socialiniuose kanaluose, nesudarydami jiems galimybės sukurti Jūsų naršymo ypatybių profilių.

8.5.      „Facebook“

Mūsų puslapyje naudojamas įmonės „Facebook Inc.“, 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornija 94025, JAV, socialinio tinklo įskiepis. Dėl taikomo „Shariff“ metodo Jūsų IP adresas ir informacija apie Jūsų apsilankymą mūsų interneto svetainėje perduodama „Facebook“ tik tuomet, jei paspaudžiate mygtuką. Jei paspaudžiate įskiepį būdamas prisijungęs prie „Facebook“, tokiu atveju „Facebook“ pagal Jūsų naudojimąsi gali nustatyti Jūsų vartotojo paskyrą.

Tokiu atveju mes nežinome ir nekontroliuojame galimo Jūsų duomenų rinkimo ir tvarkymo, kurį atlieka „Facebook“. Daugiau sužinosite perskaitę „Facebook“ privatumo politiką, kuri skelbiama adresu de-de.facebook.com/policy.php. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į šios mūsų privatumo politikos bendrąją dalį, numatančią slapukų naudojimą ir išjungimą.

8.6       „Google“

Mūsų puslapyje naudojamas įmonės „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Jungtinės Amerikos Valstijos, socialinio tinklo įskiepis „Google“. Dėl taikomo „Shariff“ metodo Jūsų IP adresas ir informacija apie Jūsų apsilankymą mūsų interneto svetainėje perduodama „Google“ tik tuomet, jei paspaudžiate mygtuką. Jei paspaudžiate įskiepį būdamas prisijungęs prie „Google“, tokiu atveju „Google“ pagal Jūsų naudojimąsi gali nustatyti Jūsų vartotojo paskyrą.

Tokiu atveju mes nežinome ir nekontroliuojame galimo Jūsų duomenų rinkimo ir tvarkymo, kurį atlieka „Google“. Daugiau sužinosite perskaitę „Google“ privatumo politiką, kuri skelbiama adresu www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į šios mūsų privatumo politikos bendrąją dalį, numatančią slapukų naudojimą ir išjungimą.

8.7.      „Twitter“

Mūsų puslapyje naudojamas įmonės „Twitter Inc.“, 795 Folsom Street, Suite 600, San Franciskas, CA 94107, JAV, socialinio tinklo įskiepis. Dėl taikomo „Shariff“ metodo Jūsų IP adresas ir informacija apie Jūsų apsilankymą mūsų interneto svetainėje perduodama „Twitter“ tik tuomet, jei paspaudžiate dalijimosi mygtuką.

Tokiu atveju mes nežinome ir nekontroliuojame galimo Jūsų duomenų rinkimo ir tvarkymo, kurį atlieka „Twitter“. Prireikus, daugiau sužinosite perskaitę „Google“ privatumo politiką, kuri skelbiama adresu twitter.com/privacy. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į šios mūsų privatumo politikos bendrąją dalį, numatančią slapukų naudojimą ir išjungimą.

8.8.      „Xing“

Mūsų puslapyje naudojamas įmonės „XING AG“, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgas, Vokietija, socialinio tinklo „Xing“ dalijimosi įskiepis. Jums paspaudus šį mygtuką, Jūsų naršyklė užmegs ryšį su „Xing“, kad atliktų įskiepio funkcijas. Tačiau tokiu atveju „Xing“ neišsaugo Jūsų asmens duomenų, be to, Jūsų naršymo istorija neįrašoma slapukuose. Daugiau sužinosite perskaitę „Xing“ privatumo politiką, kuri skelbiama adresu www.xing.com/privacy. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į šios mūsų privatumo politikos bendrąją dalį, numatančią slapukų naudojimą ir išjungimą.

8.9.      „LinkedIn“

Mūsų puslapyje naudojamas įmonės „LinkedIn Ireland Unlimited Company“, Wilton Place, Dublin 2, Airija, socialinio tinklo „LinkedIn“ dalijimosi įskiepis. Jums paspaudus šį mygtuką, Jūsų naršyklė užmegs ryšį su „LinkedIn“, kad atliktų įskiepio funkcijas. Tačiau tokiu atveju „LinkedIn“ neišsaugo Jūsų asmens duomenų, be to, Jūsų naršymo istorija neįrašoma slapukuose. Daugiau sužinosite perskaitę „LinkedIn “ privatumo politiką, kuri skelbiama adresu www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į šios mūsų privatumo politikos bendrąją dalį, numatančią slapukų naudojimą ir išjungimą.

8.10.    „YouTube“

filmukai Tam tikrose savo interneto svetainės skyreliuose įterpėme filmukus iš platformos „YouTube“, kurie yra saugomi paslaugos teikėjo „YouTube“ serveriuose ir kuriuos galima peržiūrėti mūsų svetainėje per įtaisytuosius vaizdo elementus. Įtaisytame filmukų vaizdo elemente galima pasirinkti išplėstinius duomenų apsaugos parametrus. Kuomet žiūrite šiuos filmukus, Jūsų įrenginyje įdiegiami „YouTube“ slapukai bei „DoubleClick“ slapukai, o duomenys gali būti perduodami „YouTube“ teikėjui įmonei „Google Inc.“, Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

Vadovaujantis dabartinėmis žiniomis, peržiūrint filmukus, kurie saugomi „YouTube“, „YouTube“ teikėjui įmonei „Google Inc.“ perduodami bent šie duomenys: IP adresas ir slapukų ID, iš mūsų svetainės atidaryto puslapio specifinis adresas, sistemos data ir prisijungimo laikas, Jūsų naršyklės identifikatorius. Šie duomenys perduodami nepriklausomai nuo to, ar turite „Google“ vartotojo paskyrą, per kurią esate prisijungęs, ar tokios vartotojo paskyros neturite. Jei esate tokiu būdu prisiregistravęs, gali būti, kad pagal šiuos duomenis „Google“ tiesiogiai nustatys Jūsų paskyrą. Jeigu nepageidaujate, kad būtų nustatytas Jūsų profilis, prieš paspausdami vaizdinės medžiagos rodymo mygtuką privalote išsiregistruoti.

„YouTube“ ir „Google Inc.“ išsaugo Jūsų duomenis kaip vartotojo profilius ir, esant reikalui, juos naudoja reklamos, rinkos tyrimų ir/ar poreikiams pritaikyto savo interneto svetainių teikimo tikslais. Toks tvarkymas atliekamas visų pirma (įskaitant neprisiregistravusius vartotojus) siekiant pateikti poreikiams pritaikytą reklamą ir informuoti kitus vartotojus apie Jūsų veiksmus mūsų interneto svetainėje. Jūs turite teisę nesutikti su šių vartotojų profilių sukūrimu. Siekdami pasinaudoti šia teise, privalote kreiptis į „YouTube“ savininkę įmonę „Google“.

8.11.    „Google Maps“

Šioje interneto svetainėje naudojama įmonės „Google Inc.“ žemėlapių programinė įranga „Google Maps“. Apsilankę šioje interneto svetainėje Jūs pareiškiate sutikimą su tuo, kad „Google“ ir jos atstovai tvarkytų, apdorotų ir naudotų duomenis, kurie galbūt buvo surinkti automatiškai. Naudojimosi „Google Maps.“ sąlygos Daugiau apie duomenų rinkimo tikslus ir apimtis bei jų tvarkymą, kurį atlieka „Google“, sužinosite šiame informaciniame puslapyje.

8.12.    Interneto svetainės analizė naudojant programą „Google Analytics“

Šioje interneto svetainėje naudojama įmonės „Google Inc.“ (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV) programa „Google Analytics“, skirta analizuoti vartotojų veiksmus interneto svetainėje. Ši programa naudoja slapukus – tekstines rinkmenas, kurios įdiegiamos Jūsų galiniame įrenginyje. Slapukais renkama informacija paprastai perduodama į „Google“ serverį JAV ir jame išsaugoma. Šioje interneto svetainėje yra įjungta IP adresai anonimiškumo funkcija. Vartotojų IP adresai ES valstybėse narėse ir Europos ekonominėje erdvėje sutrumpinami. Dėl šio sutrumpinimo Jūsų IP adreso neįmanoma susieti su konkrečiu asmeniu. Pagal susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kurį interneto svetainės savininkas sudarė su „Google Inc.“, pastaroji pagal surinktą informaciją analizuoja, kaip vartotojai surado svetainę ir kaip joje elgiasi bei teikia su interneto naudojimu susijusias paslaugas.

Jūs galite atitinkamai sukonfigūruoti savo naršyklę ir neleisti, kad slapukai būtų įdiegiami Jūsų įrenginyje. Jei savo naršyklėje atsisakysite slapukų, negarantuojame, kad galėsite neribotai naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis.

Be to, naudodami naršyklės įskiepį galite neleisti, kad slapukuose įrašyta informacija (įskaitant Jūsų IP adresą) būtų perduodama „Google Inc.“ ir ją naudotų „Google Inc.“. Tam skirtą įskiepį galite parsisiųsti, paspaudę šią nuorodą: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Paspaudę šią nuorodą Jūs galite neleisti, kad „Google Analytics“ rinktų Jūsų duomenis. Bus įdiegtas atsisakymo naršyklės plėtinys, kuris ateityje neleis, kad Jūsų duomenys lankantis šioje interneto svetainėje būtų renkami:

Išjungti Google Analytics

Čia rasite daugiau informacijos apie „Google Inc.“ naudojamus duomenis: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

8.13.    Naujienlaiškių siuntimo programa „MailChimp“

Masinių elektroninių laiškų ir naujienlaiškio siuntimui mes naudojame įmonės „Rocket Science Group, LLC“, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, JAV, naujienlaiškių siuntimo programą „MailChimp“.

Siųsdama laiškus mūsų pavedimu, programa „MailChimp“ išsaugo JAV esančiuose „MailChimp“ serveriuose vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą ir elektroninio pašto adresą. „MailChimp“ gali naudoti šiuos duomenis, siekdama optimizuoti ar tobulinti savo paslaugas, tačiau duomenys jokioms trečiosioms šalims neperduodami ir nenaudojami pačios „MailChimp“ elektroniniams laiškams siųsti.

„MailChimp“ yra sertifikuota pagal tarp ES ir JAV pasirašytą duomenų apsaugos susitarimą „Privacy Shield“ ir įsipareigoja laikytis ES duomenų apsaugos reikalavimų. Su „MailChimp“ esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį, pagal kurią „MailChimp“ įsipareigojo saugoti mūsų vartotojų duomenis, mūsų pavedimu tvarkyti juos laikantis „MailChimp“ duomenų apsaugos taisyklių ir neperduoti jų trečiosioms šalims. „MailChimp“ duomenų apsaugos taisyklės: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į šios mūsų privatumo politikos bendrąją dalį, numatančią slapukų naudojimą ir išjungimą.

Masiniuose elektroniniuose laiškuose ir naujienlaiškiuse, siunčiamuose programa „MailChimp“, naudojamas žiniatinklio indikatorius, kurio turinį „MailChimp“ serveris atsisiunčia atidarant laišką ar naujienlaiškį. Atliekant šį veiksmą, renkama techninė informacija, pvz. IP adresas ir informacija apie naršyklę, operacinę sistemą ir atsisiuntimo laiką. Šią informaciją „MailChimp“ naudoja siekdama techniškai tobulinti savo paslaugas. Be to, naudojant žiniatinklio indikatorių, yra galimybė nustatyti, ar gavėjas atidarė elektroninį laišką/naujienlaiškį, kada tai įvyko ir kokios nuorodos buvo paspaustos. Pagal šią informaciją galima nustatyti pavienius gavėjus. Šią informaciją naudojame, norėdami nustatyti gavėjų skaitymo įpročius ir atitinkamai priderinti turinį.

8.14.     Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

 1. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

9.1.     Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

9.2.     Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

9.3.     Privatumo politikos 5.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

 1. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

10.1.     Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

10.2.     Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

10.3.     Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

 1. Išorinės svetainės

11.1.  Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

 1. Kokias teises Jūs turite?

12.1.  Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 1. a)         žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. b)         susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 3. c)         reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 4. d)         reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 5. e)         reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 6. f)          nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 7. g)         reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
 8. h)         reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

12.2.  Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

 1. a)         mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 2. b)         valstybės saugumą ar gynybą;
 3. c)         viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 4. d)         svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 5. e)         tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 6. f)          Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

12.3.  Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

12.4.  Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

12.5.  Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

12.6.  Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

12.7.  Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

 1. Kam Jūs galite pateikti skundą?

13.1.  Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

13.2.  Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

 1. Kaip bus keičiama ši Privatumo politika?

14.1.  Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

 1. Kaip su mumis susisiekti?

15.1.  Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais:

 1. a)    siunčiant paštu – UAB Amėja, adresu: Ramybės g. 56, LT-47161 Kaunas
 2. b)   siunčiant e. paštu – Politika@evrider.lt